Kung fu - Wikipedia- Kung Fu Spulenmoschee ,Kung fu (kin. gong fu, ku gong - arritje, meritë dhe fu - njeri) është një emërtim kinez që tregon arritjen me punë të vazhdueshme dhe përkushtim të mjeshtërimit të çdo teknike luftarake, jo vetëm në artet luftarake.Pra, me kung fu tregohet të ushtruarit me përpjekje të gajta deri në arritjen e përsosmërisë në një art, teknikë apo veprimtari.How to Learn Kung Fu Yourself (with Pictures) - wikiHowDec 31, 2008·Kung Fu, also known as Gong Fu, is an ancient Chinese martial art. Should you be inspired to learn this art, yet there isn't a school nearby, you can't afford classes, or your schedule simply doesn't allow it, you can learn it yourself. As...